Glika Bībeles 8. izdevums

Lasīt Bihbeli tiešsaistē

Iegūt Bihbeli citā formātā

Bībele šobrīd pieejama caur jebkuru SWORD Project lietotni, MyBible, Bible.com vietni vai lietotnēm:

Šīs programmas balstītas uz principu, kur lietotājs izvēlas moduļus kurus uzstādīt. Lai uzstādītu Glika 8. izdevumu, izvēlaties Latvian Glück 8th edition (LvGLuck8).

Par izdevumu

Teksts radies digitalizējot Johana Ernsta Glika tulkoto Bībeli. Bībele piedzīvojusi vairākas revīzijas un uzlabojumus līdz pat 7. izdevumam, kas publicēta 1898 gadā. Šis ir kārtējais izdevums un tam piemīt sekojošas atšķirības:

Teikumu struktūra nav mainīta.