Glika Bībeles 8. izdevums

Lasīt/klausīties Bihbeli

Iegūt Bihbeli citā formātā

Bībele šobrīd pieejama caur jebkuru SWORD Project lietotni, MyBible, Olive Tree Bible App, Bible.com vietni vai lietotnēm:

Šīs programmas balstītas uz principu, kur lietotājs izvēlas moduļus kurus uzstādīt. Lai uzstādītu Glika 8. izdevumu, izvēlaties Latvian Glück 8th edition (LvGLuck8).

🔉 Audio Bībele

Papildus augstākminētājām programmām, pieejama Audio Bībele - Latvian Audio Bible

Par izdevumu

Teksts radies digitalizējot Johana Ernsta Glika tulkoto Bībeli. Bībele piedzīvojusi vairākas revīzijas un uzlabojumus līdz pat 7. izdevumam, kas publicēta 1898 gadā. Šis ir kārtējais izdevums un tam piemīt sekojošas atšķirības:

Materiāli

Jaunumi

Notiek dažādas aktivitātes, kurām iespējams kāds vēlas sekot līdzi

Un senāka vēsture: